Συμμετοχή σε συνέδρια

 

Αραπάκη, Ξ. (2017) Ένα ταξίδι Ζωής με τις Εικαστικές Τέχνες. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: «Ούτε θύτης ούτε Θύμα στο Διαδίκτυο». Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Ρίον, Πάτρα.

 

Mitsoula, I. & Arapaki, X. (2017). Visual & Applied Arts in Primary Education. Paper presented in the International Conference on Educational Research: “Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research”, Rion, Patras.

 

Λέτσι, Α., Σέρογλου, Φ. & Αραπάκη, Ξ. (2016). Δημιουργώ και μαθαίνω φυσικές επιστήμες μέσα από την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση», Ρίον, Πάτρα.

 

Koliopoulos, D. & Arapaki X. (2016). Constructing a training program about light and color concerning pre and in-service teachers. Poster in HOPE Annual Forum 2016, University of Bucharest and Constanta Maritime University, Constanta.

 

Αραπάκη, Ξ. & Πήττα, Α. (2015). Φως και Χρώμα: από τον Γκρέκο στον Emil Nolde. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Φως και χρώμα στις Επιστήμες και στις Τέχνες», Ρίον, Πάτρα.

 

Σέρογλου, Φ., Λέτσι, Α., Βλάχου, Θ., Δημουλά, Ι-Ν. & Αραπάκη, Ξ. (2014).Ψηφιακές αφηγήσεις με ζωγραφικά έργα τέχνης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Ανακοίνωση στο 8ου Πανελλήνιο Συνέδριο «Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων», Πάτρα.

 

Λέτσι Α., Αραπάκη Ξ. & Σέρογλου Φ. (2014). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, Κρήτη.

 

Αραπάκη, Ξ. & Κολιόπουλος, Δ. (2014). Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις της σχέσης εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Πάτρα.

 

Αραπάκη Ξ., (2014). ‘Ο Θεόφιλος’ – Μια διδακτική προσέγγιση: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην εσωτερική δομή των ζωγραφικών έργων τέχνης. Ανακοίνωση στην 2η επιστημονική ημερίδα  “Ο Θεόφιλος”, Άλλη Μεριά, Βόλος.

 

Kontopodi, E., Tsouggou, V., Arapaki, X. (2013). The utility of New Technologies in Education and Visual Arts. Paper presented at the International Scientific Conference eRA-8, organized by the Hellenic Educational Society and the T.E.I. of Piraeus at T.E.I. Piraeus Campus.

 

Koliopoulos, D., Gouskou, E. & Arapaki, X. (2012). How to design a teaching intervention about the concept of classification of animals for preschool children in the framework of cooperation between school and zoological museum? SIEST Conference, Tunis.

 

Αρπάκη, Ξ. (2012). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κεραμικής στο ΠΤΠΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας, Ανακοίνωση στο 1ο  Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή “Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση, Βόλος.

 

Κολιόπουλος, Δ. & Αραπάκη, Ξ, (2012). Είναι δυνατή η συνεύρεση εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών στη Διδακτική και τη διδασκαλία; Ανακοίνωση στο 1ο  Συνέδριο με διεθνή ο συμμετοχή “Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση, Βόλος.

 

Αραπάκη, Ξ. & Δέδος, Ζ. (2012). Προετοιμάζοντας δασκάλους για την καλλιτεχνική αγωγή στα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μια συγκριτική διερεύνηση του μαθήματος της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών του Παν/μίου Ιωαννίνων. Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές συνέδριο Προσχολικής Αγωγής με θέμα “Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό πεδίο”, Ιωάννινα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2012). Η ανάλυση έργων τέχνης ως στοιχείο διδασκαλίας παιδιών προσχολικής-σχολικής ηλικίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής της Ελληνικής Εταιρίας Προσχολικής Εκπαίδευσης με θέμα “Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής”, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2011).  Παρουσίαση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ελληνικών παραδοσιακών παραμυθιών. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα “Σχολές των Επιστημών της Αγωγής. Ο ρόλος τους στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας”, Λεμεσός.

 

Arapaki, X. & Koliopoulos, D. (2009). Popularization and teaching of the relationship between visual arts and natural sciences: historical, philosophical and didactical dimensions of the problem. Paper presented in the International History, Philosophy and Science Teaching Group Conference, University of Notre Dame, South Bend, USA.

 

Κωνσταντινίδης, Λ. & Αραπάκη, Ξ. (2010). Το χρώμα ως μέσο σύνταξης των ζωγραφικών μορφών: Ένα σύνθετο εγχείρημα διδασκαλίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα”, Κρήτη.

 

Nisiotou, J. & Arapaki, X. (2009). Design, application and evaluation of a  program in Art-education for children with special needs. Paper presented in the International Congress “We Speak the Same Culture”, 29/4 – 1/5/2009, Gazi University, Ankara, Turkey.

 

Arapaki, X., Vaos, A. & Mouriki, A., (2009). The picture and the narrative. From the iconological interpretation to the storytelling. Paper presented in the International Congress “We Speak the Same Culture”, 29/4 – 1/5/2009, Gazi University, Ankara.

 

Κοντογιάννη, Α., Αραπάκη, Ξ. & Μάγος, Κ. (2008). Εκπαιδευτική Προσέγγιση ενός Λαϊκού Παραμυθιού ή « Μια φορά και έναν καιρό σε έναν τηλεοπτικό σταθμό ο ποντικός και η θυγατέρα του…». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Πολιτισμική Αλληλεπίδραση των Παραμυθιών και των Τεχνών», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMENIUS, «Συγκριτική Ανάλυση των Λαϊκών Παραμυθιών», Βόλος.

 

Αραπάκη, Ξ. (2008), Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εικαστική αγωγή για μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Ανακοίνωση στο Συνέδριο: «Εικαστική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Κρήτη.

 

Αραπάκη, Ξ. (2007). Η Αναγκαιότητα της Διδακτικής και της Διδασκαλίας των Εικαστικών Τεχνών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο Διδακτικής της Τέχνης με θέμα: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της Τέχνης: Διδακτικές προτάσεις   από την  παράδοση και τη χειροτεχνία έως τη σύγχρονη τεχνολογία. Ποιος  πρέπει να  διδάσκει το μάθημα της εικαστικής αγωγής στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση, ΑΣΚΤ, Αθήνα.

 

Κολιόπουλος, Δ. & Αραπάκη, Ξ. (2007). Η περίπτωση  της διδασκαλίας των εννοιών ‘φως’ και ‘χρώμα’ σε εκπαιδευτικούς με μη εξειδικευμένες γνώσεις στις φυσικές επιστήμες και τις εικαστικές τέχνες. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με θέμα « Η πολιτισμική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση», Πάτρα.

 

Νάκου, Ε., Κανελλόπουλος, Π. &  Αραπάκη, Ξ. (2007). Το Μουσείο ως χώρος συνάντησης ποικίλων αντιλήψεων και πρακτικών: Γενικές παρατηρήσεις με βάση έρευνα σε πανεπιστήμια και μουσεία της χώρας μας. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μουσεία και Εκπαίδευση: Γενικός απολογισμός, κριτική αποτίμηση και προοπτικές». Βόλος.

 

Αραπάκη, Ξ. & Κοντογιάννη, Α. (2007). Δύο Κυρίες Συνεργάζονται: Διάδραση Εικαστικής και Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προσχολικής  Εκπαίδευσης «Καινοτομίες για την προσχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα: πρωτοβουλίες, εμπειρίες, προοπτικές». Θεσσαλονίκη.

 

Αραπάκη, Ξ. (2007). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών για την εκπαίδευση φοιτητριών/-ών παιδαγωγικών τμημάτων. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος.

 

Arapaki, X. & Kontogianni, A. (2006). Suppositions … Propositions .. about TRANSITIONS. Using New Technologies in the Field of Visual Arts Education and Drama in Education. Presentation in “ESREA Life history and Biography Network: 2006 Conference Transitional Spasee, Transitional Processes and Research”.

 

Αραπάκη, Ξ. & Κολιόπουλος, Δ. (2006). Συνεύρεση τέχνης και επιστήμης στην προσχολική Εκπαίδευση: Η περίπτωση των εικονογραφημένων κειμένων για τις φυσικές επιστήμες. Aνακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «οι φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Βόλος.

 

Αραπάκη, Ξ., (2005). Εικαστικές Δραστηριότητες με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών – Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. Aνακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα», Βόλος.

 

Αραπάκη, Ξ. & Κολιόπουλος, Δ. (2004). Απόπειρες συνεύρεσης των φυσικών επιστημών και των εικαστικών τεχνών στην προσχολική εκπαίδευση: Η δομή και το περιεχόμενο ενός διαθεματικού επιμορφωτικού προγράμματος για το χρώμα. Aνακοίνωση στο Διήμερο Συνέδριο: «Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Ρέθυμνο.

 

Αραπάκη, Ξ. (2003). Πράξεις που αφορούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα ΤΕΕ. Aνακοίνωση στην Επιμορφωτική Διημερίδα του ΥΠΕΠΘ στην Άμφισσα, Άμφισσα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2003). Η κατανομή των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 στη Γενική Εκπαίδευση: Διαπιστώσεις – προβλήματα – προτάσεις. Aνακοίνωση στο Πανελλαδικό Σεμινάριο της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2003). Η διδακτική των Εικαστικών Τεχνών». Aνακοίνωση στο Περιφερειακό Σεμινάριο Προσχολικής Αγωγής στην 3η Περιφέρεια Αθήνας, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2003). Ένα καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας του παιδικού σχεδίου στην προσχολική ηλικία: από την ελεύθερη στην καθοδηγούμενη διδακτική προσέγγιση. Aνακοίνωση στο Επιμορφωτικό σεμινάριο Νηπιαγωγών 30ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας «Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο», Λαμία.

 

Αραπάκη, Ξ. (2003). Ένα καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας του παιδικού σχεδίου στην προσχολική ηλικία: από την ελεύθερη στην καθοδηγούμενη διδακτική προσέγγιση. Aνακοίνωση στο Περιφερειακό σεμινάριο Προσχολικής Αγωγής στην 23η Περιφέρεια Αθήνας, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2001). Ελεύθερη και Καθοδηγούμενη Διδακτική Παρέμβαση στην Εικαστική Έκφραση των Παιδιών της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. Aνακοίνωση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (2001). Τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου καλλιτεχνικών μαθημάτων. Aνακοίνωση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1999). Η διερεύνηση της εικαστικής έκφρασης των παιδιών του νηπιαγωγείου στην καθοδηγούμενη διδακτική παρέμβαση. Aνακοίνωση στο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο.

 

Αραπάκη, Ξ. (1999). Αλλαγές στην εκπαίδευση των εικαστικών τεχνών: Η ματιά του συμβούλου Β’/θμιας εκπαίδευσης. Aνακοίνωση στο Σεμινάριο Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1999). Η βελτίωση της εικαστικής έκφρασης των παιδιών στην καθοδηγούμενη διδακτική παρέμβαση. Ανακοίνωση στο Σεμινάριο Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1999). Η βελτίωση της εικαστικής έκφρασης των παιδιών στην καθοδηγούμενη διδακτική παρέμβαση. Aνακοίνωση στην 4η συνάντηση Παιδαγωγών – Καλλιτεχνών – Εμψυχωτών με θέμα Εικαστική Δημιουργία στο Σχολείο, Θεσσαλονίκη.

 

Αραπάκη, Ξ. (1999). Η αλληλεπίδραση των μαθημάτων αισθητικής αγωγής». Ανακοίνωση στην Επιμορφωτική διημερίδα, με θέμα «Διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας στο Γυμνάσιο, Σάμος.

 

Αραπάκη, Ξ. (1999). Στοιχεία Ειδικής Διδακτικής του μαθήματος των Εικαστικών Τεχνών. Ανακοίνωση στην Επιμορφωτική διημερίδα, με θέμα «Διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας στο Γυμνάσιο», Σάμος.

 

Αραπάκη, Ξ. (1994). Ένα μοντέλο διδασκαλίας – επιμόρφωσης στην Εικαστική Αγωγή». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Προβληματισμοί για τα προγράμματα Εικαστικής αγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα, Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1992). Το πρόγραμμα διδασκαλίας Εικαστικής Αγωγής που εφαρμόζεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Aνακοίνωση στο 2ο Συμπόσιο για την Παιδεία με θέμα «Η Προσχολική Αγωγή στην Ελλάδα», Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1991). Ο ρόλος του χρώματος στο θέατρο. Ανακοίνωση στη Δ’ Συνάντηση Ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου, Ερμούπολη.

 

Αραπάκη, Ξ. (1991). Η  Εικονογράφηση  της  Παιδικής  Λογοτεχνίας. Ανακοίνωση στο  Β’ Συνέδριο Παιδικής Λογοτεχνίας, Πάτρα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1988). Η  Επίδραση  της  Τέχνης  σε  παιδιά  με  Ειδικές  Ανάγκες. Ανακοίνωση στο Σεμινάριο Εικαστικής Αγωγής της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Αθήνα.

 

Αραπάκη, Ξ. (1988). Η  Εικαστική  Αγωγή  στο  Δημοτικό Σχολείο υπό το πρίσμα των Συγχρόνων Παιδαγωγικών Αντιλήψεων. Ανακοίνωση στο Προσυνέδριο  Αξιολόγησης Νέων Προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα Δημοτικά Σχολεία, οργανωμένο από τους Σχολικούς Συμβούλους του Προσυνεδρίου Αξιολόγησης Νέων Προγραμμάτων, Μυτιλήνη.

 

Αραπάκη, Ξ. (1988). Αισθητική Αγωγή: Επιδιώξεις, Σκοπός, Προβλήματα. Ανακοίνωση στο Προσυνέδριο Βασικής Κατάρτισης – Μετεκπαίδευσης των Καθηγητών (Ε.Λ.Μ.Ε), Μυτιλήνη.