Επιμόρφωση

 

Διδασκαλία της ζωγραφικής με το λογισμικό "Αβάκιο"

Το "Αβάκιο" ειναι ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που προσφέρει εργαλεία διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το λογισμικό "Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20ο αιώνα" το οποίο περιλαμβάνει βάσεις έργων τέχνης απο την ελληνική και παγκόσμια ζωγραφική καθως και διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτές τις βάσεις. Το λογισμικό αυτό, αν και δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης στα ΤΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα στην εκπαίδευση και επιμόρφωση μελλουσών/-όντων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στη διδασκαλία της ζωγραφικής σε αυτές τις δύο βαθμίδες. Δείτε στο άρθρο αυτό τη χρήση του λογισμικού στο περιβάλλον της προσχολικής εκπαίδευσης.

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε ελεύθερα το λογισμικό "Αβάκιο" εδώ. Οδηγίες για την ορθή λειτουργία του λογισμικού σε λειτουργικά συστήματα μεταγενέστερα του Windows XP θα βρείτε εδώ. Δυστυχώς το λογισμικό δεν λειτουργεί σε υπολογιστές Apple. Το λογισμικό "Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20ο αιώνα" μπορείτε να το προμηθευτείτε μετά από επικοινωνία με την Ξ. Αραπάκη.