Διδασκαλία

 

Διδακτική των εικαστικών τεχνών στην προσχολική εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στη Διδακτική και τη διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών. Γίνεται  αναφορά σε δύο διδακτικές προσεγγίσεις όπως είναι η ελεύθερη και η καθοδηγούμενη διδακτική προσέγγιση για να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Επίσης αναλύονται τα στάδια εξέλιξης του παιδικού σχεδίου και τονίζονται τα μορφολογικά στοιχεία του παιδικού σχεδίου και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία. Γίνεται, τέλος, εισαγωγή στη Χρωματολογία και στις τεχνικές χρήσεως των χρωμάτων και σύνδεσή τους με την ιστορία της τέχνης και των δημιουργών της.

 

Ειδικά θέματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται εισαγωγή στην Αισθητική Αγωγή και παρουσιάζονται τα μέσα και οι μέθοδοι διδασκαλίας εικονογράφησης κειμένων που προέρχονται από τη λογοτεχνία, ποίηση, φυσικές επιστήμες κλπ. Πραγματοποιείται (α) μελέτη ολόγλυφων μορφών και (β) μελέτη ανάγλυφων – έκτυπα και πρόστυπα – παραστάσεων. Αναλύεται η έννοια του χώρου στις εικαστικές τέχνες και γίνεται σύνδεση με την ιστορία της τέχνης. Δίνονται και αναλύονται εξειδικευμένα στοιχεία Χρωματολογίας και αναφέρονται τα μέσα και μέθοδοι διδασκαλίας των χρωματικών υλικών. Παρουσιάζονται, τέλος, τα μέσα και μέθοδοι του τυπώματος.

 

Διδακτική της κεραμικής τέχνης

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρουσιάζονται τα μέσα και οι μέθοδοι διδασκαλίας της κεραμικής τέχνης. Γίνεται ανάλυση της έννοιας 'φόρμα' και των εννοιών που αφορούν στο νόημα και στην ανάπτυξη του κεραμικού έργου.  Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην κεραμική τέχνη και αναφέρονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα (π.χ., σμάλτο). Παρουσιάζονται οι τρόποι χρήσης και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καμινιού της κεραμικής και γίνεται πρακτική εφαρμογή από τις φοιτήτριες/-ές οι οποίες/-οι κατασκευάζουν σειρά πήλινων αντικείμενων.

115

Καλώς ήρθατε στο 1ο Συνέδριο "Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση"

 

Εικαστικές τέχνες και νέες τεχνολογίες

Γίνεται μελέτη της δομής και των μορφολογικών στοιχείων ευρωπαϊκών και ελληνικών εικαστικών έργων τέχνης με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και εξειδικευμένων δια-δικτυακών πηγών. Οι φοιτήτριες/-ές αναλύουν, σχεδιάζουν και δημιουργούν έργα ζωγραφικής με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού ενώ παράλληλα δημιουργούν προσωπικέςς εικαστικές βιβλιοθήκης τις οποίες εμπλουτίζουν από εξειδικευμένους δια-δικτυακούς τόπους. Τέλος επιχειρείται η σύγκριση δομής και μορφολογικών στοιχείων ευρωπαϊκών και ελληνικών έργων τέχνης της ζωγραφικής με παιδικά έργα ζωγραφικής.