Ελληνικές δημοσιεύσεις

 

Μητσούλα, Ι., & Αραπάκη, Ξ. (2016). Εικαστικές Τέχνες: Διδακτική προσέγγιση της γλυπτικής τέχνης.  Πρακτικά του 1ου  πανελλήνιου Συνεδρίου « Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο., 821-832 (https://drive.google.com/file/d/0B2myHMvLd8vqQ3U0Z2NjcFBIRU0/view).

 

Αραπάκη, Ξ. (2015). Διδακτικές Προσεγγίσεις των Εικαστικών Τεχνών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εικαστική Παιδεία, 31, 101-107. pdf

 

Σέρογλου, Φ., Λέτσι, Α., Βλάχου, Θ., Δημουλά, Ι-Ν. & Ξ. Αραπάκη (2014). Ψηφιακές αφηγήσεις με ζωγραφικά έργα τέχνης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Στο Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘‘Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων’’. Εκδόσεις Ίων, 342-349. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. & Κολιόπουλος, Δ. (2014). Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις της σχέσης εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Στο Δ. Κολιόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις Ίων, 322-326. pdf

 

Λέτσι Α., Αραπάκη Ξ. & Σέρογλου, Φ. (2014). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα. Στα Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση", 679-689 (https://www.dropbox.com/s/elj41l8bo4khwqb/9%20proceedings_new.pdf?dl=0+) .

 

Αραπάκη, Ξ. (2014). Η κεραμική τέχνη στην εκπαίδευση: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητριών/-ών του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Ξ. Αραπάκη (Επιμ.) Η διδακτική της Κεραμικής, Εκδόσεις Ιων, 271-295.pdf

 

Λέτσι Α., Αραπάκη Ξ., Σέρογλου, Φ. (2013). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα. Στα Πρακτικά 9ου  Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση", 679-689. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. & Δέδος, Ζ. (2012). Προετοιμάζοντας δασκάλους για την Καλλιτεχνική Αγωγή στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας: Μία συγκριτική διερεύνηση του μαθήματος της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής με θέμα: "Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό πεδίο", Ιωάννινα, 457-468. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2012). Η ανάλυση έργων τέχνης ως στοιχείο διδασκαλίας παιδιών προσχολικής-σχολικής ηλικίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Στα Πρακτικά του Β' Πανελληνίου Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής της Ελληνικής Εταιρίας Προσχολικής Εκπαίδευσης με θέμα "Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής", Αθήνα, 59-65. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2011).  Παρουσίαση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ελληνικών παραδοσιακών παραμυθιών. Στο 11ο Παγκύπριο συνέδριο, με θέμα ‘Διαχείρηση Εκπαιδευτικής Αλλαγής: Έρευνα, Πολιτική, Πράξη’, Λεμεσός, http://www.frederick.ac.cy/educonf2011/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14

 

Κωνσταντινίδης, Λ. & Αραπάκη, Ξ. (2010). Το χρώμα ως μέσο σύνταξης των ζωγραφικών μορφών: Ένα σύνθετο εγχείρημα διδασκαλίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα» (Υπό έκδοση). pdf

 

Αραπάκη, Ξ.. & Νησιώτη, Ι. (2009). Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Εικαστικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες, στο Τιμής Ένεκεν Μιχαλάκη Ι. Μαραθεύτη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 109-127. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. & Κοντογιάννη, Α. (2007). Δυο κυρίες συνεργάζονται: Διάδραση εικαστικής και δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Στο Δ.Μ. Κακανά &  Γ. Σιμούλη (Επιμ.), Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές, Επίκεντρο, 258-266. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2007). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών για την εκπαίδευση φοιτητριών/-ών παιδαγωγικών τμημάτων. Στα Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», τ. Α’, 166-173. pdf

 

Κολιόπουλος, Δ. & Αραπάκη, Ξ., (2007), Η περίπτωση της διδασκαλίας των εννοιών «φως» και «χρώμα» σε εκπαιδευτικούς με μη εξειδικευμένες γνώσεις στις φυσικές επιστήμες και τις εικαστικές τέχνες, Στο Δ. Κολιόπουλου (Επιμ.) Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών – Η πολιτισμική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση, 589-598, Εκδόσεις Ώθηση. pdf

 

Κολιόπουλος, Δ. & Αραπάκη, Ξ. (2004). Απόπειρες συνεύρεσης Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για το χρώμα, Εικαστική Παιδεία, 20, 156-162. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2002). Οι διαφορετικές σημασίες της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών, Εικαστική Παιδεία, 18, 43-48. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2002). Πρόλογος στην ελληνική έκδοση στο Μ.Α. Gaillot Πλαστικές Τέχνες: Στοιχεία μιας Διδακτικής Κριτικής, Εκδόσεις Νεφέλη. pdf

 

Αραπάκη, Ξ.  & Κάτσιου-Ζαφρανά, Μ. (2001). Η Διερεύνηση της Εικαστικής Έκφρασης  των παιδιών του Νηπιαγωγείου στην Καθοδηγούμενη Διδακτική Παρέμβαση.  Στο Ε. Κούρτη (Επιμ.) Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, τ. Α΄ Διδακτική Μεθοδολογία, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 211-219. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2000). Από την Ελεύθερη Έκφραση στην Καθοδηγούμενη Διδακτική Προσέγγιση: Ένα Καινοτομικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχεδίου στην Προσχολική Ηλικία, Εικαστική Παιδεία, 16, 141-148. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (2000). Βασικές Κατευθύνσεις ενός Προγράμματος Εικαστικής Αγωγής για τα Παιδαγωγικά Τμήματα  Νηπιαγωγών, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, OMEP, 4, 134-142. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (1992). Δοκιμαστική εφαρμογή της  χρήσεως μαρκαδόρων και χρωμάτων ως μέσων για της αγωγής των παιδιών, Νέα Παιδεία, 62, 88-94. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (1992). Η εικονογράφηση λογοτεχνικών κειμένων στο νηπιαγωγείο και στο  δημοτικό σχολείο: Παρουσίαση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος εκπαιδεύσεως των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, Εικαστική Παιδεία, 8, 118-122. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (1989). Επιλεγμένες Εφαρμογές Ζωγραφικής σε Ιδρύματα Αντισταθμιστικής Αγωγής και Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 1, 62-65. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (1989). Η  Επίδραση  της  Τέχνης  σε  παιδιά  με  Ειδικές Ανάγκες, Εικαστική Παιδεία, 6, 70-71. pdf

 

Αραπάκη, Ξ. (1988). Η  Εικαστική  Αγωγή  στο  Δημοτικό Σχολείο υπό το πρίσμα των Συγχρόνων  Παιδαγωγικών Αντιλήψεων, Πρακτικά του Προσυνεδρίου Αξιολόγησης Νέων Προγραμμάτων, Μυτιλήνη, 22-26. pdf

 

Αραπάκη, Ξ., (1988). Αισθητική Αγωγή: Επιδιώξεις, Σκοπός, Προβλήματα, Πρακτικά του Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε., σελ. 774-776. pdf