Επιμορφωτικό έργο

 

Οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Διετές Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη συνεργασία της Διεύθυνσης ΠΕ Μαγνησίας σε θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών, Βόλος, 2013-2015

 

 • Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Νηπιαγωγούς της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Λειβαδιάς (μετά από πρόσκληση της Σχολικού Συμβούλου κ. Δ. Γαλάνη) σε εξειδικευμένα θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών. Λειβαδιά, 2006.

 

 • Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Νηπιαγωγούς της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Λειβαδιάς (μετά από πρόσκληση της Σχολικού Συμβούλου κ. Δ. Γαλάνη) σε εξειδικευμένα θέματα Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών. Λειβαδιά, 2002.

 

 • Δεκαπενθήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Νηπιαγωγούς της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Κορυδαλλού (μετά από πρόσκληση του δήμου και της Σχολικού Συμβούλου κ. Α. Σαμιωτάκη) σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό σχολείο, Κορυδαλλός, 1995.

 

 • Οκταήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους της 15ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Πειραιά (μετά από πρόσκληση του σχολικού συμβούλου κ. Τάμπαση), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Πειραιάς, 1994.

 

 • Τετραήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε νηπιαγωγούς της 23ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ. Αττικής (μετά από πρόσκληση της σχολικής συμβούλου προσχολικής αγωγής κας Τ. Κοτρώτσου), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, Περιστέρι, 1994.

 

 • Μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους της 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πειραιά (μετά από πρόσκληση του σχολικού συμβούλου κ. Στ.Κακαβελάκη), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Π. Φάληρο, 1994.

 

 • Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε βρεφονηπιαγωγούς της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πύργου, σε εξειδικευμένα θέματα πρακτικής εφαρμογής κλάδων της Εικαστικής Αγωγής, Αμαλιάδα, 1993.

 

 • Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή κλάδων της Εικαστικής Αγωγής σε βρεφονηπιαγωγούς της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πάτρας, σε εξειδικευμένα θέματα πρακτικής εφαρμογής κλάδων της Εικαστικής Αγωγής, Πάτρα, 1993.

 

 • Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πύργου, σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Πύργος, 1992.

 

 • Πενθήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σύρου (μετά από πρόσκληση της Σχολικού Συμβούλου κας Ηλιάδη και του Εικαστικού Επιμελητηρίου Σύρου), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο, Σύρος, 1992.

 

 • Πενθήμερα  Επιμορφωτικά  Σεμινάρια σε δασκάλους και νηπιαγωγούς της Α' και Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χίου (μετά από πρόσκληση των Σχολικών Συμβούλων κ.κ. Χ. Κοντογιάννη και Γ. Δουκάκη), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο, Χίος, 1988 και 1989.

 

 • Δεκαήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους της Γ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λέσβου (μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου κ. Δ. Μαντά), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Kαλλονή  Λέσβου, 1988.

 

 • Τετραήμερο  Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους της Δ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λέσβου (μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου κ. Κ.Χατζηγιαννάκη), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Mύρινα  Λήμνου, 1987.

 

 • Διήμερο  Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε δασκάλους της Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λέσβου (μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου κ. Α.Παλαιολόγου), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Mανταμάδος Λέσβου, 1986.

 

 • Διήμερο  Επιμορφωτικό  Σεμινάριο σε δασκάλους της Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λέσβου (μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου κ. Γ.Ταξείδη), σε εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής της Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο, Πλωμάρι Λέσβου, 1986.

 

Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις

2010 – 2011

Επιμορφώτρια (40 ώρες) στο συγχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νέο σχολείο Σχολείου 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία». Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. κατά το σχολικό έτος 2010-11, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση &Δια Βίου Μάθηση».

 

  2008

University of  Ljubljana, Slovenia, Department of Education Εισήγηση και εργαστήριο με θέμα «Folktales and Intercultural Education» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές  (επιστημονική υπευθ.: Prof. Cveta Razdevšek Pučko)

 

2003

Επιμορφώτρια στο Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) Πειραιά όπου πραγματοποίησα σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα: (α) «Μεθοδολογία διδασκαλίας» και (β) «Αναλυτικά προγράμματα».

 

2000 – 2001

Επιμορφώτρια στο Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) Πάτρας όπου πραγματοποίησα σεμινάριο με θέμα «Εικαστική Αγωγή: Εξειδικευμένα θέματα Διδακτικής και Διδασκαλίας των Εικαστικών Τεχνών».

 

2000

Επιμορφώτρια στο 3ο  Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) Αθήνας όπου δίδαξα τη θεματική ενότητα: «Σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών μαθημάτων».

 

1999 – 2000

Εκπαιδεύτρια στο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «Διακοσμητική και Κεραμική Τέχνη» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Μέντωρ Εκπαιδευτική, Αθήνα (64 ώρες).

 

1992 – 1996

Επιμορφώτρια στο Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) Πειραιά όπου πραγματοποίησα σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα: (α) «Θεωρία της Εικαστικής Αγωγής», (β) «Παιδικό Σχέδιο», (γ) «Εικαστικές εφαρμογές», (δ) «Ιστορία της τέχνης» και (ε) «Αισθητική Αγωγή: Εξειδικευμένα θέματα εικαστικής και μουσικής αγωγής».

 

1992 – 1995

Επιμορφώτρια στο Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) Πάτρας όπου πραγματοποίησα σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα: (α) «Θεωρία της Εικαστικής Αγωγής», (β) «Παιδικό Σχέδιο» και (γ) «Εικαστικές εφαρμογές».

 

1992 – 1994

Επιμορφώτρια στο Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ.) Πάτρας όπου πραγματοποίησα σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα: (α) «Θεωρία της Εικαστικής Αγωγής», (β) «Παιδικό Σχέδιο» και (γ) «Εικαστικές εφαρμογές».

 

1990 – 1992

Καθηγήτρια στα τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε) Πάτρας όπου δίδαξα τα μαθήματα: (α) «Θεωρία της Εικαστικής Αγωγής», (β) «Παιδικό Σχέδιο», (γ) «Εικαστικές  Εφαρμογές» και  (δ) «Ιστορία της Τέχνης».

 

1989 – 1990

Καθηγήτρια  στα  τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε) Αθήνας όπου δίδαξα τα μαθήματα: (α) «Θεωρία της Εικαστικής  Αγωγής», (β) «Ιστορία της Τέχνης (από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα)», (γ) «Παιδικό Σχέδιο» και (δ) «Εικαστικές Εφαρμογές».

 

1984 – 1989

Καθηγήτρια στα  τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε) Μυτιλήνης όπου δίδαξα τα μαθήματα: (α) «Θεωρία της Εικαστικής  Αγωγής», (β) «Ιστορία της Τέχνης (από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα)», (γ) «Παιδικό Σχέδιο» και (δ) «Εικαστικές Εφαρμογές».

 

1999 – 2000

Εκπαιδεύτρια στο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «Εκπαίδευση στελεχών για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Μέντωρ Εκπαιδευτική, Αθήνα (36 ώρες).

 

Εκπαιδεύτρια στο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «Εκπαίδευση στελεχών για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Μέντωρ Εκπαιδευτική, Αθήνα (24 ώρες).

 

1998 – 1999

Εκπαιδεύτρια στο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «Εκπαίδευση εμψυχωτριών/τών για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Μέντωρ Εκπαιδευτική, Αθήνα (12 ώρες).

 

1997 – 2000

Οργανώτρια και Εκπαιδεύτρια στο Εργαστήριο Ζωγραφικής, Ελευθέρου σχεδίου, Ιστορίας της Τέχνης και Κεραμικής στο Δημοτικό Σχολείο Κέρτεζης Καλαβρύτων.

 

1995 – 1996

Εκπαιδεύτρια σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Κεραμική του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Ολυμπιακό Κ.Ε.Κ, Πύργος (84 ώρες).

 

1995 – 1996

Εκπαιδεύτρια σε σεμινάριο κατάρτισης στον Αρμενικό Σύλλογο Αθηνών (Σειρά μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης), Νίκαια. 

 

1987-1989

Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε) Μυτιλήνης (Σειρά μαθημάτων Κεραμικής), Μυτιλήνη.

 

1983-1984

Εκπαιδεύτρια στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νίκαιας (Σειρά μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης, Ελευθέρου Σχεδίου, Ζωγραφικής και Κεραμικής με σμάλτο), Νίκαια.