Ακαδημαϊκή εμπειρία

 

2015- σήμερα

 • Μόνιμος Επίκουρος Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιου Πατρών όπου διδάσκω στο προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα "Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών", «Ειδικά Θέματα της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών», «Διδακτικής της Κεραμεικής Τέχνης» και "Ιστορία της Τέχνης-Εικαστική ανάλυση των έργων τέχνης" και στο μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα "Εικαστικές Τέχνες"

2009 – 2015

 •  Μόνιμος Επίκουρος Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου δίδαξα τα μαθήματα: «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική Ηλικία», «Ειδικά Θέματα της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών», «Διδακτικής της Κεραμεικής Τέχνης» και «Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες»

2009 – 2010

 • Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία), όπου δίδαξα τα μαθήματα: ΕΠΑ 252 ‘Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο’, ΕΠΑ 351 ‘Εικαστική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο’ και ΕΠΑ 452 ‘Σύγχρονες Τάσεις στην Εικαστική Αγωγή’

2005 – 2009

 • Επίκουρος Καθηγήτρια (201/17/8/2005) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου δίδαξα τα μαθήματα: «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική Ηλικία», «Ειδικά Θέματα της Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών», «Εισαγωγή στις Πλαστικές Τέχνες και Αισθητική Καλλιέργεια» και «Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες»

 2002-2005

 • Διδάσκουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Εικαστικές Τέχνες και Νέες Τεχνολογίες» (τέσσερα εξάμηνα)

2001-2005

 • Διδάσκουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Τέχνες και αναλυτικά προγράμματα Ι» (ένα εξάμηνο)
 • Διδάσκουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο  Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Αισθητική Αγωγή Ι» και «Αισθητική Αγωγή ΙΙ»  (πέντε εξάμηνα)
 • Διδάσκουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική των Τεχνών Ι» (τρία  εξάμηνα)

1999-2000

 • Διδάσκουσα (ως Ειδικός Επιστήμονας) στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Έκφραση»

1995-1997

 • Διδάσκουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Εικαστικές τέχνες – Υλικά και τεχνικές μικροκατασκευών». Το μάθημα αυτό περιελάμβανε στοιχεία διδασκαλίας της Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και Κεραμικής (τέσσερα εξάμηνα)
 • Διδάσκουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 130/90) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) όπου δίδαξα στο πρόγραμμα «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΏΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (τέσσερα εξάμηνα)

1990 – 1994

 • Διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών όπου δίδαξα το μάθημα «Εικαστική Αγωγή» το οποίο περιελάμβανε στοιχεία διδασκαλίας της Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και Κεραμικής. Στα πλαίσια της ανάθεσης αυτού του μαθήματος συνέβαλλα στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών και Κεραμικής για την άσκηση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές (εννέα εξάμηνα)