Ξένια Στ. Αραπάκη

 

 XENIA_SITE

τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών

http://upatras.academia.edu/XeniaArapaki

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Ξένια Αραπάκη είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα και Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως μέλος ΔΕΠ δίδαξε σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο ΤΕΠΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επίσης διδάξει στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΤΕΠΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του ΤΕΑΠΗ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη του διδακτικού μετασχηματισμού γνώσεων και πρακτικών των εικαστικών τεχνών στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη βοήθεια παραδοσιακών μέσων ή και νέων τεχνολογιών. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή – ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.

Το καλλιτεχνικό της έργο έχει τις ρίζες του στο εργαστήριο του Β. Βλαχόπουλου όπου καλλιέργησε τις αισθητικές της αντιλήψεις και απέκτησε τα πρώτα εικαστικά εργαλεία που καθόρισαν στη συνέχεια σε μεγάλο βαθμό την καλλιτεχνική της ταυτότητα.  Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών είχε δασκάλους τους Γ. Μαυροειδή, Π. Τέτση και Δ. Μυταρά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε δύο υποτροφίες στην Κεραμική και απέκτησε τα πτυχία της Ζωγραφικής, της Κεραμικής και των Θεωρητικών Σπουδών. Το εικαστικό της έργο σχετίζεται κυρίως με τη ζωγραφική και χαρακτηρίζεται από αφαιρετικές συνθέσεις, αυστηρή υποκρυπτόμενη δομή που δηλώνει τη στενή σχέση της με το ελεύθερο σχέδιο, καθαρό χρωματικό φάσμα και μικτή τεχνική η οποία προσδίδει όγκο στη σύνθεση. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία για την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα